O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat materiałów i dokumentów niezbędnych w Oddziałach Przedszkolnych szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

   * Informacja dla rodziców.
   * RODO.
   * Upoważnienie do odbioru dziecka.
   * Zbiór zgód rodziców.
   * Zgoda na pomiar temperatury.

O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat materiałów i dokumentów niezbędnych w klasie I na rok szkolny 2020/2021.

   * Informacja dla rodziców.
   * Oświadczenie religia.
   * Regulamin korzystania z podreczników z biblioteki.
   * RODO.
   * Zgoda na pomiar temperatury.
   * Zgoda na samodzielny powrot.
   * Zgoda na wizerunek.

e-mail