Plan pracy
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mariana Koszewskiego w Kościanie
na rok szkolny 2018/2019
(przyjęty do realizacji 30 sierpnia 2018 roku)
Zobacz
Zobacz
(wersja pdf)


e-mail