Plan pracy
Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mariana Koszewskiego w Kościanie
na rok szkolny 2020/2021
(przyjęty do realizacji na zebraniu Rady Pedagogicznej 27 sierpnia 2020 roku)
Zobacz
Zobacz
(wersja pdf)


e-mail