Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4
im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie

Rok szkolny 2021/2022
 
Przewodniczący:   Artur Molendowski
Zastępca Przewodniczącego:   Sylwia Konieczna
Sekretarz:   Mirosław Glapiak-Przybylski
Komisja Rewizyjna:   Bartłomiej Zawadzki
   Izabela Czerwińska


e-mail