Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego Zobacz
Zobacz

Procedury zachowania bezpieczeństwa Zobacz
Zobacz

Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego Zobacz
Zobacz

Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego - załącznik nr 1
Zobacz
Zobacz

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej Zobacz
Zobacz

Regulamin świetlicy szkolnej i karta zgłoszenia dziecka do świetlicy Zobacz
Zobacz

e-mail