O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Wykaz ulic należących do obwodu Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie.
   * Zarządzenie Nr 394/17 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.
   * Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z dzieckiem
   * Oświadczenie, że moje dziecko w roku szkolnym 2016/2017 uczęszcza do Samorządowego Przedszkola/oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowe.
   * Oświadczenie, że blisko szkoły mieszkają krewni dziecka, wspierający nas/mnie w zapewnieniu dziecku należytej opieki.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2017/2018 mojego dziecka do szkoły podstawowej.
   * Zarządzenie Nr 395/17 w sprawie ustalenia wzoru wniosku i wzoru zgłoszenia stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan


O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.
Pliki informacyjne do pobrania i wydrukowania:
   * Zarządzenie Nr 387/1 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Ogólne zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/18 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.
   * Wniosek o przyjęcie dziecka do samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie o spełnieniu warunków rodziny wielodzietnej.
   * Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.
   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Oświadczenie, że moje dziecko w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
   * Potwierdzenie woli przyjęcia na rok szkolny 2017/2018 mojego dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.


e-mail