O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

   * Zarządzenie Nr 206/20 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

   * WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

   * ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

   * Oświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.

   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny we wskazanej szkole podstawowej.

   * Oświadczenie o uczęszczaniu do wskazanego przedszkola.

   * Oświadczenie o osobach wspierających w zapewnieniu należytej opieki.

   * Oświadczenie o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej.

   * Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

   * Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do wskazanej szkoły podstawowej.


O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.
Więcej w sprawie elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych podczas "Dnia otwartego" 29 lutego 2020 roku w stołówce szkolnej o godz. 11.00.

   * Zarządzenie Nr 205/20 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

   * Wniosek o przyjęcie dziecka do samorządowego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

   * Instrukcja obsługi dla użytkowników eNABÓR w sprawie elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

   * Oświadczenie o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej.

   * Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie, że dziecko w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.

   * Oświadczam, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie, że dziecko w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.


e-mail