O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji dzieci do Oddziałów Przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022.
Rekrutacja odbywać się będzie drogą elektroniczną.

   * Zarządzenie Nr 348/21 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

   * Instrukcja obsługi dla użytkowników eNABÓR w sprawie elektronicznej rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

   * Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu.

   * Oświadczenie o spełnianiu warunków rodziny wielodzietnej.

   * Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

   * Oświadczenie, że rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie, że dziecko w przyszłym roku będzie podlegało obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu.

   * Oświadczam, że rodzeństwo kandydata ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie, że dziecko w poprzednim roku szkolnym uczestniczyło w postępowaniu rekrutacyjnym i nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

   * Oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

O G Ł O S Z E N I E
Informacje Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego na temat rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022.

   * Zarządzenie Nr 349/21 Burmistrza Miasta Kościana w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2021 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan.

   * Zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


e-mail