REGULAMIN   SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO
  
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
ARLETA LINKE  i  EWA RYDZEWSKA
 
Samorząd Uczniowski:
Rok szkolny 2021/2022
 
Przewodnicząca:   Maja Józefowska z kl. VIII a
Zarząd:   Julia Hordecka
 Maja Walenciak
 Grzegorz Kaźmierczak
 Joachim Wieszczeczyński
 

 
"Wielka Loteria"
Od wielu lat Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 zajmuje się działalnością charytatywną. Samorząd Szkolny jest organizatorem akcji "Wielka Loteria", która odbywa się co roku w Zespole Szkół nr 4. Wielka Loteria organizowana jest z myślą o dzieciach potrzebujących pomocy. W listopadzie każdego roku na terenie miasta i okolic Kościana sprzedawane są losy, a następnie ma miejsce finał, czyli losowanie nagród. Główną wygraną jest skuter. Wszystkich nagród jest zwykle kilka tysięcy. Sponsorami naszego przedsięwzięcia i fundatorami nagród są liczne firmy oraz wiele osób prywatnych (ponad 300 sponsorów).
Za pieniądze uzyskane z Loterii Samorząd organizuje pomoc wychowankom Domu Dziecka we Wschowie, podopiecznym Centrum Interwencji Kryzysowej w Kościanie, podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie oraz innym dzieciom, które tej pomocy potrzebują. Warto podkreślić, że akcja ta cieszy się dużą popularnością, głównie dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wszystkich uczniów naszej szkoły.
Pierwsza loteria odbyła się w 2002 roku. Wówczas dzięki życzliwości i ofiarności wielu ludzi udało się zebrać kwotę 12 tysięcy złotych, którą przeznaczono na turnus rehabilitacyjny dla dziewczynki, cierpiącej na dziecięce porażenie mózgowe. Wówczas również nawiązaliśmy kontakt z Domem Dziecka we Wschowie. Przez kolejne lata staraliśmy się pomóc chorym i potrzebującym dzieciom z Kościana oraz Powiatu Kościańskiego.
Podczas IX Wielkiej Loterii, której losowanie odbyło się 27 listopada 2010 roku, zebraliśmy rekordową kwotę 33 055 zł. Przez 9 kolejnych edycji loterii udało się zebrać ponad 183 tysiące złotych.
Warto również wspomnieć o wielu innych akcjach charytatywnych Samorządu. Od dwóch lat uczniowie i nauczyciele "czwórki" przekazują pieniądze dwojgu adopcyjnym dzieciom z Indii. Systematycznie od wielu lat wspomagamy WOŚP Jurka Owsiaka, Ośrodek dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Po tragedii w Biesłanie przystąpiliśmy do licytacji rysunku wykonanego przez uczennicę tamtejszej szkoły. Obrazek kupiliśmy za przeszło 1100 złotych, które zostały przeznaczone na pomoc ofiarom tragedii. Opiekunowie i członkowie Samorządu cieszą się, że akcje charytatywne wpisały się na stałe do kalendarza ich działalności. W roku 2004 Samorząd otrzymał Certyfikat Dobroczynności oraz został uznany za najlepiej działający samorząd w kraju. Hasłem przyświecającym działalności Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie są słowa Alberta Schweitzera:
"Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli".

Loteria23 Loteria20 Loteria34

ZOBACZ WIĘCEJ
ZOBACZ WIĘCEJ

"Certyfikat Dobroczynności"
CertyfikatDużym osiągnięciem i wyróżnieniem dla Samorządu Uczniowskiego był "Certyfikat Dobroczynności" przyznany Zespołowi Szkół nr 4 w Kościanie przez Fundację Dzieciom "Zdążyć z Pomocą". Jest to program, którego patronem jest prof. Zbigniew Religa. To właśnie dzięki inicjatywie i działaniom Samorządu w roku szkolnym 2002/2003 udało nam się zebrać 12 tys. zł na leczenie sześcioletniej dziewczynki chorej na porażenie mózgowe. Dlatego właśnie Fundacja zaliczyła nas do grona tych instytucji, które przekazały największą kwotę na pomoc w ratowaniu życia i zdrowia dzieci objętych programem"Zdążyć z Pomocą". Otrzymaliśmy zaproszenie do Warszawy, aby odebrać Certyfikat. Uczestniczyliśmy w uroczystościach wręczenia nagród najbardziej zasłużonym darczyńcom. Jako jedyni reprezentowaliśmy instytucję, jaką jest szkoła.
 
"Najlepszy z najlepszych"
Organizatorami konkursu "Najlepszy z najlepszych" są nauczyciele wszystkich kościańskich gimnazjów. Odbywa się on cyklicznie, co roku w innej szkole. W roku szkolnym 2008/2009 gospodarzem konkursu był Zespół Szkół nr 4 w Kościanie. W konkursie tym zwycięzcą został Piotr Skrzypczak, uczeń naszej szkoły. Konkurs jest adresowany do uczniów klas III gimnazjum, których wiedza jest wszechstronna. Jego celem jest wyłonienie spośród uczniów najlepszego, który będzie charakteryzował się szeroką wiedzą z wielu przedmiotów nauczanych w gimnazjum. Uważamy, że konkurs zapewnia uczniom nie tylko możliwość konfrontacji własnej wiedzy, ale również jest wspaniałą zabawą i okazją do zdrowej rywalizacji.
 
"Dzieciom z Biesłanu"
Rysunek IrinyW 2004 r. Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 przeprowadził akcję na rzecz dzieci poszkodowanych podczas ataku terrorystycznego w Biesłanie w Północnej Osetii. Dzieci te zostały dotknięte tragedią, która się rozegrała w ich szkole. Kilkaset dzieci poniosło śmierć, a setki osób zostały ranne. Samorząd Uczniowski postanowił pomóc tym, których dotknęła tragedia i zaplanował na wrzesień zbiórkę pieniędzy na ten cel. W wyniku dwutygodniowej akcji przeprowadzonej na terenie Zespołu Szkół nr 4 oraz zaangażowania wszystkich uczniów i nauczycieli udało się zebrać kwotę 1044 zł. Dnia 1 października 2004 roku w Programie I Polskiego Radia odbyła się licytacja 49 rysunków wykonanych przez dzieci z Biesłanu. Wspólnie z Polskim Radiem tę ogólnopolską akcję przygotowały: "Rzeczpospolita" i Polska Akcja Humanitarna. Z kwotą 1044 zł jako jedyna szkoła w Polsce przystąpiliśmy do licytacji, w wyniku której udało nam się zakupić jeden z rysunków. Jego autorką jest Irina Gołowinowa. Pieniądze zebrane przez nas zostały wpłacone na konto Polskiej Akcji Humanitarnej Janiny Ochojskiej i przekazane na rzecz poszkodowanych dzieci z Biesłanu. W zamian otrzymaliśmy rysunek z certyfikatem potwierdzającym jego autentyczność. Można go oglądać w naszej szkole. Stanowić on będzie trwałą pamiątkę naszych działań, które podjęliśmy, aby pomagać innym. Najważniejsze bowiem naszym zdaniem jest zachowanie wrażliwości na krzywdę innych ludzi oraz bezinteresowna chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
 
"Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole"
KrakówSamorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 aktywnie uczestniczy w życiu społecznym miasta, angażuje się w różnorodne i liczne działania, dlatego przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu "Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole" zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie. Uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w wykonanie zadania konkursowego, którym było przedstawienie rezultatów działalności Samorządu Uczniowskiego w formie plakatu. Reprezentacja Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły wraz z opiekunem Zbigniewem Majchrzakiem została zaproszona na uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie. Praca, którą nadesłaliśmy na konkurs, zajęła I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych. Radość z osiągniętego sukcesu była tym większa, że wśród ponad 500 prac konkursowych właśnie nasza została zauważona przez jury. Po oficjalnej części programu odbyły się warsztaty "Współtworzenie przyjaznej szkoły". Zajęcia te miały na celu uświadomienie młodym ludziom niezwykle istotnej roli samorządów uczniowskich w życiu szkolnym i społecznym. Uczestnicy warsztatów mieli okazję wymienić się swoimi poglądami na temat funkcjonowania samorządu w szkole i środowisku lokalnym. Zajęcia pozwoliły uczniom zrozumieć, że w szkołach może istnieć demokracja, partnerstwo między nauczycielem a uczniem oraz współpraca z innymi instytucjami z zewnątrz. Podróż do Krakowa była dla uczniów ciekawym doświadczeniem, poszerzyła ich horyzonty myślowe. Udział w konkursie dał nam wiele satysfakcji, ale także dużo nas nauczył i skłonił do licznych refleksji.
 
"Dzień Krawata" i "Dzień Maskotki"
Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 organizuje różnorodne imprezy okolicznościowe związane z kalendarzem roku szkolnego, np. Dzień Chłopca, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, pierwszy dzień wiosny, walentynki i inne. Szczególnym powodzeniem cieszy się tzw. "Dzień Krawata" i "Dzień Maskotki". W tych dniach wszyscy uczniowie w szkole mają na sobie krawat lub przynoszą maskotkę. Kto spełnia te warunki, może uniknąć pytania przez nauczyciela w danym dniu. W takie dni bawią się nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele, którzy chętnie przyłączają się do zabawy.
 
Maskotki1 Maskotki2 Maskotki3
Krawat1 Logo szkoły Krawat3
Krawat4 Krawat2 Krawat5


e-mail