Uchwała Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie
z dnia 04. 11. 2019 r.
Zobacz
Zobacz Statut szkoły
(wersja pdf)


e-mail