Uchwała Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego
w Kościanie
z dnia 27.11.2017 r.
Zobacz
Zobacz Statut szkoły
(wersja pdf)


e-mail