Logo szkoły Logo Kościana Adres do korespondencji:
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Mariana Koszewskiego
64-000 Kościan
ul. abpa Antoniego Baraniaka 1
tel./fax 0-65 512-28-55
e-mail: szkolanr4@koscian.eu
Godło Polski


  < START >  
Położenie Zespółu Szkół nr 4

Szkoła ma blisko sześćdziesięcioletnią tradycję. Powstała w roku 1960. Okazały dwupiętrowy gmach posiadał: 14 sal lekcyjnych, 2 gabinety (biologiczny i fizykochemiczny), pracownię robót ręcznych, salę gimnastyczną, świetlicę i bibliotekę. Kierownikiem szkoły został Ignacy Minta, a jego zastępcą Józef Skrzypczak. Nauczycieli było 21, a uczniów 858 rozmieszczonych w 20 klasach. Biblioteka szkolna początkowo miała 129 książek, a pod koniec roku szkolnego było już ich 1226.

Aktualnie (2019) w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego uczy się 714 uczniów i 65 przedszkolaków w 35 oddziałach. 32 oddziały w Szkole Podstawowej i 3 oddziały przedszkolne.

Funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Emilia Grajewska-Banaszak, a jej zastępcami są mgr Hanna Konieczna i mgr Lucyna Napierała.

Zajęcia prowadzi doświadczona kadra pedagogów i wychowawców, którzy przygotowują uczniów do zewnętrznego Sprawdzianu po szkole podstawowej oraz Egzaminu po gimnazjum. Prawie 100% kadry pedagogicznej legitymuje się wykształceniem wyższym, większość ma ukończone również studia podyplomowe.

Szkoła może poszczycić się 80 laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych (język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, geografia, chemia, fizyka), sporą rzeszą zwycięzców wojewódzkich zawodów sportowych oraz laureatami konkursów plastycznych, także na szczeblu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.
Prawie 80% absolwentów kontynuuje naukę w szkołach średnich.

Poza działalnością dydaktyczną szkoła sprzyja rozwojowi zainteresowań organizując liczne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Szkolnym, Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Turystyczno-Krajoznawczym, Polskim Czerwonym Krzyżu, Uczniowskim Klubie Sportowym "Czwórka". Swoją wiedzę wychowankowie mogą pogłębiać na zajęciach kół: polonistycznego, matematycznego, geograficznego, fizycznego, chemicznego, historycznego. Talenty artystyczne mogą rozwijać na zajęciach kół plastycznych, teatralnych i muzycznych. Entuzjaści internetu mają do dyspozycji dwie pracownie komputerowe ze stałym połączeniem do sieci.

Placówka posiada dobrze wyposażoną pracownię biologiczną, fizyczną, geograficzną, profesjonalną pracownię języków obcych, dwie pracownie informatyczne, polonistyczne i edukacji wczesnoszkolnej, salę gimnastyczną oraz halę sportową o wymiarach 45 m x 30 m. Do zajęć sportowych służą boisko piłkarskie, płyta asfaltowa z boiskami do piłki ręcznej, piłki nożnej i koszykówki, boisko do siatkówki plażowej oraz bieżnia i skocznia a także plac zabaw dla przedszkolaków.

W szkolnej bibliotece znajduje się 18 440 książek. Jest też miejscem, gdzie odbywają się liczne imprezy i konkursy czytelnicze oraz spotkania z pisarzami. Entuzjaści internetu mogą również korzystać z Internetowego Centrum Multimedialnego w bibliotece szkolnej.

Na uczniów czeka też świetlica szkolna oraz stołówka serwująca tanie i smaczne posiłki. Zapewniamy wychowankom opiekę medyczną, pedagogiczną i psychologiczną. Tradycją szkoły jest powszechny udział w rajdach turystycznych, organizowanie obozów wakacyjnych i wycieczek krajoznawczych, wyjazdów do kina i teatrów. Co roku organizowany jest Szkolny Festiwal Osiedlowy.

Uczniowie mogą kupić słodycze i napoje oraz przybory szkolne w dobrze zaopatrzonym sklepiku Spółdzielni Uczniowskiej "Kleks". Szkoła zapewnia opiekę medyczną, pedagogiczną oraz psychologiczną.

"Kościan Dziękuje"

           
03 czerwca 2011 r. na uroczystej sesji Rady Miejskiej Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie otrzymał statuetkę "Kościan Dziękuje". To zaszczytne wyróżnienie otrzymaliśmy w dowód uznania za kształtowanie i szerzenie wśród dzieci i młodzieży idei humanitaryzmu, wolontariatu oraz uwrażliwienia na krzywdę drugiego człowieka. Od wielu lat Samorząd Szkolny stara się nieść pomoc dzieciom, które potrzebują wsparcia i są w trudnej sytuacji. Nagroda, którą zostaliśmy wyróżnieni, to efekt zaangażowania dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Bez ich zapału i poświęcenia nie osiągnęlibyśmy tak wiele. Cieszymy się z nagrody, którą nam przyznano, jednak największą radość sprawia nam uśmiech dzieci, którym pomogliśmy.

Szkoła jest od wielu lat organizatorem następujących konkursów:
  • o tytuł "Mistrza Ortografii Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Kościan",
  • powiatowego konkursu "Generał Dezydery Chłapowski - Życie i Dzieło",
  • "Powiatowego Konkursu Mitologicznego",
  • "Powiatowego Konkursu Gwary Wielkopolskiej".
Co roku gościmy w naszej hali uczestników mistrzostw powiatu w piłce nożnej w różnych kategoriach wiekowych.

Szkoła uczestniczy w wielu akcjach charytatywnych:
  • Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy,
  • Akcji "Góra Grosza",
  • Jałmużnie Wielkopostnej.
Każdego roku zbierane są także dary dla domów dziecka i Ośrodka Opieki Społecznej. Od lat wspieramy też Zakład dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Szkoła jest organizatorem Wielkiej Loterii Fantowej, z której dochód przeznaczony jest na pomoc dzieciom chorym i potrzebującym. W listopadzie każdego roku na terenie miasta i okolic Kościana sprzedawane są losy, a następnie ma miejsce finał, czyli losowanie nagród. Warto podkreślić, że akcja ta cieszy się dużą popularnością, głównie dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wszystkich uczniów szkoły.

W roku 2004 Samorząd Szkolny otrzymał Certyfikat Dobroczynności oraz został uznany za najlepiej działający samorząd w kraju. Hasłem przyświecającym działalności Samorządu Szkolnego Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie są słowa Alberta Schweitzera: "Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli".P  A  T  R  O  N


Marian Koszewski
(1923 - 2006)

"Niezwykły zwyczajny człowiek. Z pewnością godny upamiętnienia, którego bez cienia wątpliwości możemy stawiać młodzieży za wzór. Wzór z naszego środowiska, Wielkopolanin, kościaniak, w końcu sąsiad i przyjaciel szkoły" (Leszek Michalczak)

Marian Koszewski to znany kościaniak, historyk, regionalista, były więzień Gestapo, Fortu VII, KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen, autor wielu książek i artykułów, współzałożyciel TMZK i Powiatowego Zespołu Pamięci, Walk i Męczeństwa, HONOROWY OBYWATEL MIASTA KOŚCIANA.
Zobacz prezentację


e-mail


Ta strona internetowa została napisana w programie
"Edytor Znaczników HTML" pana Pawła Przewłockiego