12. 09. 2019
P O M Ó Ż M Y   M A R T Y N I E
"Tam, gdzie jest wielka miłość, tam zawsze zdarzają się cuda." (Willa Cather)

Samorząd Uczniowski ogłasza zbiórkę pieniędzy na leczenie naszej uczennicy Martyny z klasy VIII. Pieniądze zbieramy w klasach do 20 września 2019 r. Następnie przekazujemy je do opiekuna samorządu uczniowskiego. Rodzice mogą wesprzeć Martynę podczas zebrań klasowych 17 września 2019 r.

Pamiętajmy: "To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić." (Lewis Carroll)

10. 09. 2019
U W A G A
Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3 800 tysięcy badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org). Naukowcy opublikowali 16 praktycznych zasad postępowania i zawarli je w Deklaracji z Nikozji (Nicosia Declaration) dotyczącej pól elektromagnetycznych/częstotliwości radiowych.
Mając na uwadze bardzo ważną istotę sprawy, zachęcamy Państwa do zapoznania się z załączonymi zasadami. Deklaracja z Nikozji oraz Międzynarodowy Apel Naukowców

02. 09. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Czas na naukę, wakacje się skończyły. Dzisiaj odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 dla 782 uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. Dyrektor szkoły p. Emilia Grajewska i przybyli goście życzyli uczniom celujących i bardzo dobrych wyników w nauce oraz sukcesów w konkursach i zawodach na jak najwyższym szczeblu. Po akademii odbyły się spotkania z wychowawcami. Zobacz więcej

27. 08. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Ramowy plan lekcji dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. Plan

22. 08. 2019
Rajd Kolarski PTTK do Turwi
7 września 2019 roku (w sobotę) odbędzie się 42 Rajd Kolarski im. Dezyderego Chłapowskiego do Turwi. Regulamin rajdu

22. 08. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie uprzejmie informuje, że uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w hali sportowej w poniedziałek 2 września 2019 r., o godz. 8.00 dla uczniów klas V-VIII; o godz. 10.00 dla uczniów klas I-IV. Oddziały przedszkolne - 2 września 2019 r. zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Świetlica szkolna będzie otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.30. Prosimy o telefonicznie zgłaszanie dzieci, które 2 września będą korzystały ze świetlicy.

22. 08. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Zapraszamy 1 września 2019 r. na uroczyste obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej:
   - godz. 10:30 Msza Św. w intencji Ojczyzny, Kościół Farny pw. NMP Wniebowziętej, po mszy przemarsz z Fary na Plac Niezłomnych,
   - godz. 11:45 Pl. Niezłomnych - Uroczystości patriotyczne z udziałem 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego z Czerwieńska, Apel Pamięci i salwa honorowa, złożenie wiązanek kwiatów, muzyczno-słowny program artystyczny pt. "Dla chwały Twej ...",
   - godz. 13:00-16:00 "Spotkanie z historią" prezentacja statyczna historycznych i współczesnych pojazdów wojskowych, przygotowane przez Muzeum Regionalne w Kościanie, 4 Zpplot z Czerwieńska, Kościańską Rezerwę Skautową - boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kościanie.

20. 08. 2018
O G Ł O S Z E N I E
JadłospisOsoby chcące skorzystać z obiadów szkolnych od 3 września 2019 roku proszone są o zgłaszanie danych dziecka (imię i nazwisko, klasa) w sekretariacie szkoły do 29 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z regulaminem stołówki szkolnej chęć korzystania z obiadów należy zgłosić z trzydniowym wyprzedzeniem. Tu znajdziesz Jadłospis


14. 08. 2018
O G Ł O S Z E N I E
Informacja dla rodziców dotycząca wyprawki dla uczniów pierwszej klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie. Wyprawka dla pierwszoklasistów


12. 08. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie uprzejmie zaprasza na zebranie organizacyjne rodziców dzieci, które z dniem 01 września 2019 roku będą uczęszczały do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.
Zebranie odbędzie się we wtorek 27sierpnia 2019 roku o godz. 17.00 w stołówce szkolnej.

12. 08. 2019
O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie uprzejmie informuje, że uczniowie Szkoły Podstawowej otrzymują podręczniki od szkoły. Należy kupić tylko podręczniki do religii. Wykaz podręczników


A R C H I W U M

2009/2010    2010/2011    2011/2012    2012/2013    2013/2014    2014/2015    2015/2016    2016/2017    2017/2018    2018/2019

e-mail